Home » Posts tagged "efektywność"

Metodologia Prince 2 – czy opłaca się w nią zainwestować?

Z metodyki Prince 2 korzysta się w postępowaniu przy realizacji| projektu. Jej nazwa stanowi skrót od angielskiego sformułowania “Prioject In A Controlled Evironment”, co oznacza po polsku “projekt w kontrolowanym środowisku”. Według niej projekt musi być powołany do życia na czas określony, zgodnie z ustalonym planem i założeniami, ma posiadać unikalny charakter, a okres jego realizacji jest odgórnie ustalony.

Zwiększ zyskowność swojej firmy przez postawienie na innowacyjne systemy obiegu dokumentów

Każdy właściciel firmy jest świadom, jak istotna bywa optymalizacja pracy w strukturach firmy. W każdym przypadku oddziałuje to na efektywność zatrudnionych, a w rezultacie na wypracowane przez firmę zyski.