Home » Posts tagged "deklaracja"

Coroczny obowiązek względem urzędów skarbowych

Pierwsze miesiące roku to czas, kiedy w zasadzie wszyscy dorośli myślą o rozliczeniu z urzędem podatkowym. Ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego kończy się w ostatnim dniu kwietnia, jeżeli jednak będzie to dzień wolny od pracy, to będzie przesunięty na początek maja. Termin ten jest nieprzekraczalny – za spóźnienie w wysłaniu zeznania grożą poważne konsekwencje, tak więc nie należy się z tym spóźniać.