Home » web_category » Wyjazdy szkoleniowe » Okresowa weryfikacja osiągnięć pracowników

Okresowa weryfikacja osiągnięć pracowników

Nie od dziś wiadomo, że na dobry wynik całego przedsiębiorstwa składają się efekty pracy poszczególnych jednostek. Im większe zaś przedsiębiorstwo, tym pracowników więcej. Przy większej liczbie zatrudnionych niełatwo jest ich kontrolować i obserwować ich indywidualne wyniki. Żeby do tego dojść, wprowadzona została tak zwana ocena pracowników. Wykonuje się ją na wiele sposobów, które cechują się zróżnicowaną skutecznością.

Wiadomo jednak, że tego rodzaju ocena, przeprowadzona z największą dokładnością, przyniesie pożądane rezultaty. Stwierdzono, że zdecydowana większość firm w Polsce wprowadziła już tę metodę i z dobrymi rezultatami ją stosuje. Najważniejszym rodzajem jest tak zwana ocena okresowa pracownika . Jak sama nazwa oceny podpowiada, że jest to typ oceny wdrażanej regularnie. W większej części firm dokonuje się jej co roku, rzadziej raz na półrocze.

dwoje ludzi na korytarzu

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com

Oceny pracowników na pewno dają wymierne korzyści dla firm i ich zarządu. Dostarczają bowiem cennych informacji dotyczące zatrudnionych osób, ich cech charakteru i talentów. Na podstawie wyników tego rodzaju oceny planuje się dalsze działania, zależne od tych rezultatów. Może to być na przykład awans dla osoby, u której kontrola wykazała spore zaangażowanie i lepsze wyniki niż u pozostałych. Oceny tego rodzaju mogą również zakończyć się zwolnieniem lub zmniejszeniem płacy. Dlatego okresowa ocena zazwyczaj oznacza dla pracowników większy stres (zobacz stres szkolenie) i poczucie niebezpieczeństwa. Oprócz tego w oparciu o wyniki oceny firma może wprowadzić zestaw szkoleń lub wysłać określonego pracownika na doszkalanie z zakresu, w którym jego zdolności są zbyt małe.

Bardzo specyficznym rodzajem oceny zatrudnionych jest tak zwana ocena 360 stopni . Polega ona na pobieraniu opinii na temat danego człowieka od ludzi z jego najbliższego otoczenia w przedsiębiorstwie. W rezultacie otrzymuje się dokładny obraz danego pracownika z perspektywy współpracowników i przełożonych. Co istotne, ocena tego rodzaju obejmuje również wypowiadanie się podwładnych na temat przełożonego, co może mieć wielkie znaczenie dla dalszego rozwoju firmy. Z takich kompleksowych ocen można często uzyskać sporo informacji na temat wkładu danego pracownika (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-ile-zarabia-fryzjer-w-polsce) w wyniki przedsiębiorstwa.

Comments are closed.