Home » web_category » Wyjazdy szkoleniowe » Wycieczki dla szkół » Zadawanie pytań ze strony potomków

Zadawanie pytań ze strony potomków

Małe dzieci posiadają naturalną ciekawość poznawczą, dlatego ciągle obserwują, manipulują przedmiotami, chcą wszystkiego dotknąć, pytają. Pierwsze pytanie malucha uznaje się za początek samodzielnej myśli dziecka. Dziecko zauważyło problem i oczekuje od rodziców jego rozwiązania. Na początku ma to charakter raczej emocjonalny aniżeli intelektualny. Wiek pytań nazywany jest również „głodem wiedzy”.

dziecko

Autor: Travis Swan
Źródło: http://www.flickr.com
Do drugiego roku – odnośnik – życia smyk powtarza pytania automatycznie i bez zrozumienia za rodzicami. Syk w ten sposób uczy się zastosowania określonego pytania do stosownej sytuacji. Około 2,5 r.ż. pojawiają się pytania „kto?” i „co?”. ,,Wiek pytań” zaczyna się ok.3,5 r.ż i trwa przez cały okres przedszkolnylub dłużej. W trzecim roku życia, przeciętne dziecko zadaje rodzicom pytania z sensem, to znaczy poprawnie posługując się przysłówkami i zaimkami pytajnymi. Wiek około 4-6 lat to czas poprzedzający naukę w szkole. Wtedy u maluchów zachodzi wiele zmian psychiczno- fizycznych. Dziecko jest bardzo ruchliwe, intensywnie się rozwija i jest bardzo ciekawskie.

Czynności rozwojowe malucha ulegają zmianie, ponieważ występuje zaciekawienie – blog świat rodziców, urządzeniami domowymi, wychodzeniem poza rodzinę i zawieraniem nowych znajomości przedszkolnych oraz poznawaniem nowych funkcji społecznych. Około 4.-5. lat dziecko dokonało już „inwentaryzacji” obiektów w otoczeniu, zna ich nazwy i przeznaczenie. Ma również już wystarczającą ilość doświadczeń, żeby interesować się mechanizmami rządzącymi światem. Jest gotowe do poznawania zależności, stąd dociekliwe pytania, a przede wszystkim liczne „dlaczego?”. Dodatkowym motywem zadawania wielu pytań dotyczących otaczającej rzeczywistości, oprócz zaspokojenia ciekawości poznawczej, jest praca nad oddzieleniem fantazji od realności. Dla dziecka do 6. roku życia te dwa światy są tak samo istotne. To co zagościło w umyśle malucha jako wyobrażenie, element marzenia sennego jest tak samo ważne jak to, co zaobserwował „w naturze”.

Dziecko, uszy, słuch

Autor: Medicover.
Źródło: Medicover.
Dopiero częste weryfikacje z rzeczywistością zaczynają tworzyć barierę pomiędzy tymi dwoma wymiarami. i szukanie na nie odpowiedzi służy również podtrzymaniu kontaktu – staje się okazją do wspólnej zabawy i ciekawej rozmowy. Tendencja dziecka do tworzenia z zadawanych pytań -całych łańcuchów, zapewnia pełniejszy kontakt z rodzicem, a to jest nawet ważniejsze od poznawania świata. Psychologia uznaje pytania dziecięce za początek ich samodzielnego myślenia. Dziecko pyta napotykając na problemu w zrozumieniu jakiegoś zjawiska, w dążeniu do poznania czegoś co nieznane, do wyjaśnienia wątpliwości. Przyczyną pytań starszego dziecka jest krytyczna refleksja wobec faktów i zjawisk oraz zauważonej sprzeczności pomiędzy posiadanymi informacjami, a realnością.

Kiedy zaciekawi Cię ten temat, obejrzyj ponadto (varsovia.edu.pl/prywatna-szkola-podstawowa/) podobne nasze strony, które prezentują to zagadnienie – z pewnością też Cię zaciekawią.

Sformułowanie pytania dowodzi, że dziecko myśli, gdyż dostrzegło problem i oczekuje od dorosłych jego rozwiązania.Wiek pytań nazywany jest również „głodem wiedzy”.

Comments are closed.